Wat is logopedie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.

Bij KennemerFysio is de grootste doelgroep kinderen in de leeftijd van 2 t/m 10 jaar. Een logopedische stoornis kan verschillende oorzaken hebben. Bij kinderen heeft het vaak te maken met de ontwikkeling van spraak en taal. Die verloopt niet bij ieder kind even snel. Logopedische hulp is soms nodig voor pasgeboren baby’s die moeten leren slikken. In veel gevallen zijn deze kinderen te vroeg geboren. Ook aanleg kan een rol spelen, zoals bij stotteren of leesproblemen. Klachten op een ander gebied, zoals gedragsproblemen, kunnen voortkomen uit taalproblematiek.
Dit heeft dan weer gevolgen voor het leren op school en de sociale ontwikkeling.