Vergoeding logopedie

Verzekering

Logopedie wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. U hebt een verwijzing nodig van de arts die u behandelt. Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een arts voor verstandelijk gehandicapten, een medisch specialist, een specialist ouderengeneeskunde, een jeugdarts, een bedrijfsarts of een tandarts.  Uw logopedie behandeling moet binnen drie maanden na ontvangst van de verwijzing zijn gestart, anders is de verwijsbrief niet meer geldig.

Wij hebben contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

 

Eigen risico

Doordat logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, wordt eerst het eigen risico aangesproken. In 2017 bedraagt het eigen risico €385,00. Mocht u dit nog niet volledig hebben gebruikt door bijvoorbeeld medicijnen, röntgenfoto e.d., dan zullen de eerste logopedie behandelingen daaruit betaald worden. Wanneer u gekozen heeft voor een vrijwillig eigen risico, dan worden de kosten eerst verrekend met het verplichte eigen risico en vervolgens met het vrijwillig eigen risico. Na het volledig voldoen van het eigen risico worden de logopedie behandelingen volledig vergoed door uw zorgverzekering.

Het eigen risico is van toepassing vanaf 18 jaar.

 

Tarieven per 01-08-2017

Onderstaande tarieven zijn van toepassing op behandelingen die niet door uw zorgverzekering worden vergoed:

Prestatiecode Omschrijving Tarief
4000 Reguliere zitting logopedie € 33,00
4001 Zitting logopedie aan huis € 52,00
4010 Telefonische zitting € 16,00
4050 Screening € 16,00
4054 Intake en onderzoek na screening € 64,00
4057 Screening, intake en onderzoek € 80,00
 4061 Intake en onderzoek na verwijzing € 64,00
 4303 Zitting preverbale logopedie € 64,00
 4304 Zitting preverbale logopedie aan huis € 83,00

 

Indien U bij verhindering tenminste 24 uur vooraf afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
U dient uw zorgverzekeringpas en identiteitsbewijs te kunnen tonen bij het eerste bezoek.