Wat is kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen het vak fysiotherapie. Na het voltooien van de reguliere opleiding fysiotherapie, bestaat de mogelijkheid een meerjarige Masteropleiding Kinderfysiotherapie te volgen. Een kinderfysiotherapeut is specialist op het gebied van bewegen en motorische ontwikkeling  van kinderen van 0 – 18 jaar. Kinderen binnen verschillende leeftijdsgroepen groeien en ontwikkelen zich elk op hun eigen manier. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd om voor zowel baby’s, peuters, kleuters, het jonge kind, maar ook tieners een deskundig plan van onderzoek en behandeling te maken en uit te voeren.  Daarnaast is het belangrijk dat ook ouders / verzorgers worden meegenomen in het behandeltraject. Soms kan het ook nodig zijn dat derden (leerkrachten, artsen, etc)  worden betrokken bij het behandelproces.

Werkwijze van de kinderfysiotherapeut

Na aanmelding van een kind zal de kinderfysiotherapeut eerst een uitgebreide intake doen. Deze intake bestaat uit een gesprek waarin o.a. voorgeschiedenis, de aard en ernst van het probleem en de hulpvraag worden besproken. Op basis van deze gegevens volgt een onderzoek, hierin wordt het kind geobserveerd, een lichamelijk onderzoek en bv motorische testen afgenomen. De resultaten daarvan worden met ouders / verzorgers besproken en gezamenlijk wordt een behandelplan opgesteld waarbij realistische doelen gesteld zullen worden die aansluiten bij de hulpvraag van kind en ouders / verzorgers. Na een periode van behandelen zal het behandelproces en de voortgang worden geëvalueerd en besproken.

Voor welke kinderen kan kinderfysiotherapie geïndiceerd zijn

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs en elk op hun eigen manier. Het kan zijn dat deze ontwikkeling langzamer of anders verloopt dan wat als ‘normaal’ wordt gezien. Hier kunnen verschillende oorzaken voor en daarmee redenen voor zijn om een kinderfysiotherapeut in te schakelen. Over het algemeen gaat het om de volgende probleemgebieden:

 • Vertraagde ontwikkeling / ontwikkelingsachterstand
 • Houdings- en / of bewegingsproblemen
 • Neurologische, orthopedische of aangeboren afwijkingen
 • Prikkelverwerkingsproblemen

Aangezien specifieke problemen kunnen gelden, volgt hieronder een overzicht van indicaties voor kinderfysiotherapie per leeftijdsgroep:

Baby’s

 • Voorkeurshouding en / of afplatting van de schedel (asymmetrische zuigeling)
 • Huilbaby’s
 • Gespannen baby’s (bv veel overstrekken of een hoge spierspanning / tonus)
 • Slappe baby’s (baby’s met een lage spierspanning / tonus)
 • Vertraagd doorlopen van de motorische mijlpalen als rollen, kruipen, zitten of lopen.
 • Een specifieke aandoening (bv cerebrale parese, erbse parese of syndromale afwijkingen)

Peuters

 • Vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
 • Afwijkend looppatroon
 • Afwijkende stand van voeten of benen (X-benen, O-benen, voeten naar binnen gedraaid)
 • Een specifieke aandoening (bv Cerebrale Parese, Erbse Parese of syndromale afwijkingen)
 • Angst om te bewegen / nieuwe dingen te ontdekken

Basisschoolkind en tieners

 • Vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
 • Onhandige kinderen (bv veel struikelen / vallen of DCD)
 • Een houterige motoriek
 • Afwijkend looppatroon (bv tenengang)
 • Afwijkende stand van voeten of benen (X-benen, O-benen, voeten naar binnen gedraaid)
 • Schrijfmotorische problemen
 • Een specifieke aandoening (bv cerebrale parese, erbse parese of syndromale afwijkingen)
 • Angst om te bewegen / nieuwe dingen te ontdekken
 • Aandacht- en concentratieproblemen
 • Prikkelverwerkingsproblemen
 • Overgewicht / obesitas in combinatie met verminderde conditie
 • Problemen met de lichaamshouding
 • Pijnklachten bij bewegen
 • Hoofdpijnklachten
 • Blessures
 • Ademhalingsproblemen (bv astma, hyperventilatie)

 

Sinds kort is er een nieuwe website gelanceerd waarop allerlei informatie te vinden is op gebied van kinderfysiotherapie en verschillende klachten en ziektebeelden bij kinderen. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u meer lezen op: http://dekinderfysiotherapeut.com/