BrainMoves

Elk kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Zo worden we allemaal een individu. In het huidige onderwijssysteem wordt de (cognitieve) ontwikkeling van het kind regelmatig beoordeeld. Soms blijkt hieruit dat leren niet vanzelf gaat en dat er extra hulp of ondersteuning nodig is. Het kan bijvoorbeeld gaan om algehele concentratie- en aandachtsproblemen of moeite bij reken- en taalvaardigheden.

Uit recent onderzoek is gebleken dat bewegen de leerprestaties van kinderen verbetert. Verder blijkt dat kinderen die fit en sportief vaardig zijn, hoger scoren op leeraspecten als taakgerichtheid, planning, aandacht en probleemoplossend vermogen. Op speelse wijze combineert BrainMoves leren en bewegen. In de groepslessen werken we met uitdagend materiaal, zoals grote ballen, trampolines en de plateauschommel. Door de inzet van multidisciplinaire samenwerking (gespecialiseerde leerkracht, kinderfysiotherapeut en evt psycholoog) kan optimaal worden aangesloten bij de behoefte van uw kind.