Carpaal Tunnel Syndroom behandeling

Behandeling met de Phystrac tractie methode

De oorzaak van Carpaal Tunnel Syndroom ligt in verhoogde druk op de mediaan zenuw in de carpale tunnel. De carpale tunnel bestaat uit handwortel botjes en wordt aan de bovenkant door een bandje afgesloten. In deze tunnel lopen 9 pezen van de vingerbuigers samen met de mediaan zenuw. Beknelling van deze zenuw verstoort zijn functie, wat leidt tot klachten in de vingers. Vaak is de oorzaak een aanhoudende belasting  bij werkzaamheden zoals typen, schrijven of fietsen. Ook na of tijdens een zwangerschap komt CTS regelmatig voor. Een enkele keer ligt de oorzaak in een verandering van de anatomie van de pols, waardoor de tunnel zelf al kleiner is. De kans op beknelling van de zenuw is dan een stuk groter. Dit kan aangeboren zijn of ten gevolge van een ongeluk.

Symptomen

De meest voorkomende klachten bij CTS zijn tintelingen en een doof gevoel in de vingerstoppen. In het begin gebeurt dit vooral ’s avond en ’s nachts, wat tot een verstoorde nachtrust leidt. In een later stadium speelt dit overdag ook op en kan gepaard gaan met pijn, die vanuit de hand door kan trekken tot aan de nek. Per individu kunnen de klachten anders zijn.

Mogelijke symptomen bij CTS zijn:

  • Tintelende/prikkelende vingers (slapende hand)
  • Gevoelsstoornis in de hand en vingers (doof gevoel, veel uit de handen laten vallen)
  • Pijn in hand, vingers en/of onderarm die soms door kan trekken tot de nek
  • Krachtverlies in hand en vingers (voorwerpen laten vallen, geen potjes meer open krijgen, moeite met schrijven)
  • Stijfheid van de handgewrichten

Phystrac tractiebehandeling

In het verleden kon CTS alleen behandeld worden door middel van een operatie of een injectie. Veel mensen zien op tegen een operatie en zijn op zoek naar een alternatief.

Wij bieden dit alternatief in de vorm van het Phystrac tractieapparaat. De afgelopen jaren hebben wij hier al veel goede resultaten mee behaald. Inmiddels is er een wetenschappelijk onderzoek afgerond, waarin het als effectief wordt bewezen bij 70-80% van de deelnemers.

Het apparaat zorgt voor een verruiming en ontspanning van het weefsel rondom de carpale tunnel door toepassing van een serie tracties ter hoogte van de handwortel. De behandeling is pijnloos en patiënten kunnen hun dagelijkse activiteiten blijven voortzetten. Daarnaast is er geen operatie met revalidatie-periode nodig. De behandeling valt onder de normale fysiotherapie vergoeding.

  • Effectief 70% van de CTS-patiënten merkt al binnen 6 behandelingen een verlichting van de klachten.
  • Duurzaam Uit onderzoek blijkt dat 60% van de behandelden na 2 jaar nog steeds geen klachten meer heeft.
  • Veilig U kunt tijdens de therapie gewoon door gaan met uw dagelijks leven.
  • Pijnvrij U merkt slechts een gevoel van oprekken.

Klik hier om een beeld te krijgen van hoe de behandeling eruit ziet.

CTS tijdens of na de zwangerschap 

Bij zwangeren is de oorzaak van de klacht vrijwel altijd het in enige mate vasthouden van vocht. Tijdens de zwangerschap is een operatie of injectie niet van toepassing, omdat de klachten in de meeste gevallen weer afnemen na de bevalling. Wel kunnen wij verlichting bieden middels ons aangepast protocol voor zwangeren. In dit protocol wordt een zo veilig, effectief mogelijke behandeling op maat gemaakt. Dit kan bestaan uit tractie behandeling, brace gebruik, handmatige tractie, medical taping en/of adviezen gericht op het afdrijven van vocht en het beperken van de druk in het gewricht. Eventueel zouden zij mee kunnen doen aan ons ZwangerFit-programma indien lichaamsbeweging moeilijk verloopt.

Na de bevalling

Wanneer u na de bevalling nog steeds CTS klachten houdt, dan maken wij op basis van verschillende factoren de keuze of we overstappen naar het normale protocol of dat we nog doorgaan met het protocol voor zwangeren. Als u geen borstvoeding geeft, dan gaan wij sneller over op het standaard protocol. Dit heeft o.a. te maken met langer aanwezig blijven van bepaalde hormonen in het lichaam bij het geven van borstvoeding.