Baby’s met voorkeurshouding

Zuigelingen met een voorkeurshouding komen tegenwoordig veel voor. Op advies van de jeugdgezondheidsraad worden zuigelingen vanaf geboorte af aan op hun rug gelegd tijdens het slapen. Aangezien pasgeborenen hun hoofd nog niet in het midden kunnen houden, is te zien dat het hoofdje naar de zijkant draait. Als een baby veel met het hoofdje naar dezelfde kant gedraaid ligt, kan er een voorkeur voor die zijde ontstaan. Er wordt gesproken van een voorkeurshouding als een baby te vaak in dezelfde positie verblijft en te weinig variatie laat zien in bewegen naar de andere zijde. Met een voorkeurshouding gaat vaak een asymmetrie van de schedel gepaard. Het kan hierbij gaan om een schuine afplatting (plagiocephalie) of een rechte afplatting van het achterhoofd (brachycephalie). Om op een betrouwbare wijze de mate van asymmetrie van de schedel te kunnen meten, is de PlagioCephaloMetrie (PCM) ontwikkeld. Bij deze meetmethode wordt de omtrek van het hoofdje met behulp van een thermoplastisch bandje in beeld gebracht.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Wanneer er sprake is van twijfel rondom de asymmetrie van uw baby (voorkeurshouding en / of afgeplatte schedel), kan de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden. Na een uitgebreide intake zal uw baby onderzocht worden, o.a. op het gebied van bewegen / motoriek, spierspanning en de PCM. De resultaten van dit onderzoek worden met u besproken en op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld. Het is altijd mogelijk om onderzoek en / of behandeling aan huis uit te voeren.

Bij KennemerFysio hebben meerdere kinderfysiotherapeuten verschillende aanvullende cursussen gevolgd om expertise rondom het onderzoek (inclusief de PCM-meting) en de behandeling van uw kindje met voorkeurshouding zo optimaal mogelijk te houden.

Heeft u vragen omtrent de ontwikkeling van uw baby? Bel dan gerust met ons om na te gaan of een consult met onze therapeuten zinvol voor u kan zijn.