Preverbale logopedie

Naast algemene logopedie bieden wij ook preverbale logopedie. Onder preverbale logopedie valt de behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen. Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

 

Wat doet de logopedist?

 Op basis van de hulpvraag zal de logopedist starten met een intakegesprek, observatie en onderzoek naar het probleem. Meestal wordt er een spraaktaaltest afgenomen en een observatie van de mondmotoriek gedaan. Vervolgens zal een behandelplan worden opgesteld, waarin begeleiding, oefeningen en adviezen worden opgenomen.